You are currently viewing FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS KÖZZÉTÉTELEI AZ SFDR RENDELET ALAPJÁN

FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS KÖZZÉTÉTELEI AZ SFDR RENDELET ALAPJÁN

 1. A fenntarthatósági kockázatok biztosítási tanácsadásba történő integrálása
  A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet /SFDR rendelet / szabályokat fektet le a pénzügyi piaci szereplő számára.
  Ennek alapján a pénzügyi piac szereplői kötelesek honlapjukon információkat közzétenni a fenntarthatósági politikájukkal kapcsolatban, illetve a biztosítási tanácsaikba való integrálással kapcsolatban.
  A fenntarthatósági kockázatok magukba foglalják azokat a körülményeket, amelyek káros hatással lehetnek a működési eredményre, pénzügyi helyzetre,az eszközértékre.
  A biztosításközvetítés során azokat az elveket követjük, amelyek alkalmazásával csökkenteni, minimalizálni tudjuk a fenntarthatóság kockázatait.
  Társaságunk a Magyarországon működő biztosítótársaságok termékeit közvetíti,a fenntarthatósággal kapcsolatban az adott biztosító fenntarthatósági tájékoztatása szerint járunk el. A tanácsadás elemei ismertetik a fenntarthatósági szempontokat, a teljeskörű tájékoztatás a cél.
 2. A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevétele

Az SFDR rendelet 4. cikk /5/ bekezdése b. pontjában a pénzügyi tanácsadók kötelesek honlapjukon információkat közzétenni arról, hogy tanácsadásaik során miért nem veszik figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat, illetve hogy szándékukban áll –e figyelembe venni, ha igen, akkor mikor.
Társaságunk a velünk kapcsolatban álló biztosítótársaságok által kínált termékek körét közvetítik.
Annak megfelelően járunk el,, hogy ügyfeleink részére a legmegfelelőbb konstrukciót tudjuk kínálni a fenntarthatósági tényezőkre vonatkozóan, de a biztosítótársaságok saját szabályozásán túlmenően nem változtatunk.
Minden esetben a szerződéskötést megelőzően korrekt tájékoztatást kapnak ügyfeleink,a társaságok általi szabályozásokat betartjuk.

 1. A javadalmazási politika összhangja a fenntarthatósági kockázatok biztosítási tanácsokba történő integrálásával

Az SFDR rendelet 5. cikk /1/ bekezdésében a pénzügyi piac szereplőinek információt kell adniuk arról. hogy hogyan teremtenek összhangot a fenntarthatósági kockázatok integrálása és javadalmazási politikájuk között.
Legfőbb célunk, hogy Ügyfeleink a tájékoztatás során a számukra legmegfelelőbb konstrukciót tudják kiválasztani. A közvetítők javadalmazása független attól, hogy a kiválasztott termék milyen fenntarthatósági kockázatokkal rendelkezik és hogy összhangban van –e a befektetési kockázatok biztosítási tanácsadásban történő integrálásával.

Vélemény, hozzászólás?